Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Logo
NYHETSARKIV
  2014-11-11För att utveckla dialogen mellan myndigheten och dess intressenter har ”IVO-dagen” arrangerats i varje region, under tidsperioden 13 oktober till 6 november med totalt närmare 1300 anmälda deltagare. Ta gärna del av dokumentation från konferenserna.
  2014-11-04Under två dagar träffades aktörer från verksamheter inom vävnader och celler för att ta del av IVO:s erfarenheter från årets tillsyner. Syftet med dagarna var även att ta till vara på synpunkter från verksamheterna själva.
  2014-10-30Under sommaren 2014 genomförde IVO tillsyner på sjukhus i Västra Götaland och Halland. Inspektionerna ingick i en nationell tillsyn som bland annat var en uppföljning av vårdgivarnas riskförebyggande arbete inför semesterperioden 2013.
  2014-10-29IVO har utrett kommunernas skyldighet att rapportera beslut inom socialtjänstlagen och LSS som inte verkställts inom tre månader. Lagstiftningen har inte kunnat motverka de faktorer som styr kommunernas möjligheter att verkställa beslut inom skälig tid.
  2014-10-27I ett regeringsuppdrag har IVO granskat att socialnämnderna ser till att äldre på särskilt boende får sina behov av hjälp och stöd tillgodosedda. Resultatet visar att socialnämnderna har liten kontroll av det arbete som utförs på de särskilda boendena.
  2014-10-24IVO:s föreläggande mot Bräcke diakoni om krav på bemanning nattetid har vunnit laga kraft. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens dom står fast.
  Aktuella konferenser​​​​​​​​​​​​​​​​​​​