Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Logo
NYHETSARKIV
  2014-08-19Landstinget i Östergötland har startat ett grundligt arbete för att öka patientsäkerheten inom akutsjukvården på Lasarettet i Motala. Detta efter att IVO i höstas fann allvarliga brister inom verksamheten och ställde krav på åtgärder.
  2014-08-12Med start i Umeå den 3 september börjar IVO höstens regionala dialogmöten för dig som vill starta en verksamhet inom socialtjänsten. Syftet är att informera om tillståndsprövning och kraven på tillståndspliktiga verksamheter.
  2014-07-14Acevou AB förbjuds tillsvidare att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun. Anledningen är att det framkommit allvarliga missförhållanden som utgör en fara för barn och ungas liv, hälsa och personliga säkerhet.
  2014-07-07I maj begärde Vivalto Information ut samtliga beslut om återkallelse av läkarlegitimation och beslut om disciplinpåföljd mot läkare under perioden 2000-2010. Besluten är offentliga handlingar och IVO har därför inte haft möjlighet att neka utlämnandet.
  2014-06-27Förvaltningsrätten avslår IVO:s ansökan om vite mot Linköpings kommun på grund av vissa oklarheter i föreläggandet. Förvaltningsrätten har däremot inte tagit ställning i frågan om kommunen bryter mot lagen i handläggningen inom missbruksvården.
  2014-06-25Det finns stora brister i kvaliteten i den vård som utförs på Lövängens behandlingshem i Småland. IVO ställer krav på att bristerna åtgärdas och förelägger samtidigt verksamheten att uppfylla lagstiftningens krav på föreståndarens kompetens.

  Aktuella konferenser​​​​​​​​​​​​​​​​​​​