Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Logo
NYHETSARKIV
  2014-12-15Inspektionen för vård och omsorg försöker tillsammans med bland annat Läkemedelsverket och branschorganisationer att förbättra rapporteringen kring negativa händelser med medicintekniska produkter och in vitro-diagnostiska produkter.
  2014-12-12Verksamheten vid Edeby gård i Uppland, en bostad med särskild service för barn eller ungdomar, brister inom flera områden. Bristerna är så omfattande att IVO förelägger Center för vård och omsorg i Uppsala AB att åtgärda dessa senast 15 mars 2015.
  2014-12-11Brister i kommunikation och informationsöverföring kan leda till allvarliga konsekvenser för patienter i sjukvården. Mer dokumentation leder inte nödvändigtvis till bättre patientsäkerhet.
  2014-12-09Den 5 december arrangerade IVO ett seminarium om vad vi sett i tillsynen av SiS ungdomshem och LVM-hem i region sydöst. Systematiskt kvalitetsarbete, delaktighet i vården och personalbemanning var några av de områden som lyftes fram.
  2014-12-08IVO har anordnat en återföringsdialog där politiker, chefer och arbetsledare med ansvar för den sociala barn och ungdomsvården från sju kommuner och stadsdelar i Stockholm samlades för att diskutera tillsyner av orosanmälningar gällande barn och unga.
  2014-12-05Den 16 december står IVO i Stockholm värd för EU-projektet ARTHIQS*. Det treåriga projektet arbetar för en säkrare hantering av blodbildande stamceller och assisterad befruktning.
  Aktuella konferenser​​​​​​​​​​​​​​​​​​​