Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Logo
NYHETSARKIV
  NyhetUnder våren genomför IVO tillsyn inom verksamheter som bedriver läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO) i sydöstra sjukvårdsregionen. Tillsynen ingår i IVO:s löpande tillsyn av hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst.
  NyhetIVO fortsätter att systematiskt träffa olika organisationer för att föra dialog om myndighetens arbete. Onsdagen 9 april deltog tjugotalet företrädare för personal inom vård och omsorg.
  PressmeddelandeIVO:s tillsyn av socialtjänsten i Sörmlands samtliga kommuner uppvisade brister i hanteringen av förhandsbedömningar som inte har lett till utredning.
  PressmeddelandeIVO återkallar Nätverkscentrum i Göteborg AB:s tillstånd att bedriva HVB-hem. Anledningen är att det framkommit allvarliga missförhållanden som utgör en fara för barn och ungas liv, hälsa och personliga säkerhet.
  PressmeddelandeÖstra Göinge kommun i norra Skåne måste senast den 23 april utreda ensamkommande asylsökande barns behov och besluta om lämpligt boende för tre barn. Det framkommer i ett beslut från IVO. Beslutet är förenat med ett vite på 500 000 kronor.
  NyhetMånga hem för vård eller boende använder inte klagomål och synpunkter för att systematiskt förbättra kvaliteten. Det konstaterar IVO i en ny rapport.
  Aktuella konferenser​​​​​​​​​​​​​​​​​​​