Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Logo
NYHETSARKIV
  2014-11-25Under november månad anordnade IVO två dialogmöten kring frågor om lex Maria och lex Sarah i de nordliga länen.
  2014-11-24Under hösten fortsätter IVO att systematiskt träffa olika omvärldsintressenter för att föra dialog om myndighetens arbete. Den 17 november deltog ett tjugotal företrädare för personal inom vård och omsorg.
  2014-11-24Vilket lagkrav som är viktigast, föreståndares kompetens och möjlighet till förhandsbedömning är några av de frågor som diskuterats under IVO:s regionala dialoger om tillståndsprövning.
  2014-11-11För att utveckla dialogen mellan myndigheten och dess intressenter har ”IVO-dagen” arrangerats i varje region, under tidsperioden 13 oktober till 6 november med totalt närmare 1300 anmälda deltagare. Ta gärna del av dokumentation från konferenserna.
  2014-11-04Under två dagar träffades aktörer från verksamheter inom vävnader och celler för att ta del av IVO:s erfarenheter från årets tillsyner. Syftet med dagarna var även att ta till vara på synpunkter från verksamheterna själva.
  2014-10-30Under sommaren 2014 genomförde IVO tillsyner på sjukhus i Västra Götaland och Halland. Inspektionerna ingick i en nationell tillsyn som bland annat var en uppföljning av vårdgivarnas riskförebyggande arbete inför semesterperioden 2013.
  Aktuella konferenser​​​​​​​​​​​​​​​​​​​