Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Logo
  2015-01-29Personer med demens lämnas flera gånger per natt ensamma och inlåsta på äldreboendena Hammargården och Rosengården i Jönköpings kommun. Kommunen kommer att få betala en miljon kronor om de inte rättar till missförhållandena innan första juni.
  2015-01-20Debattartikel: Mer kärnfull dokumentation inom svensk hälso- och sjukvård skulle kunna bidra till ökad patientsäkerhet.
  2015-01-15IVO ska under 2015 granska om barn och ungdomar som bor i bostäder med särskild service enligt 9 § 8 LSS erbjuds en god hälso- och sjukvård.
  2015-01-14Personer med missbruksproblem i Norrköpings kommun riskerar att inte få den hjälp och det stöd som de behöver. IVO ställer nu krav på socialnämnden att förbättra handläggningen av utredningar.
  2015-01-12IVO har i uppdrag att minst två gånger per år inspektera alla hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdomar. I 2015 års tillsyn granskar IVO särskilt om HVB-hemmen begärt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret innan personal anställts.
  2014-12-22Dialogforum är generaldirektör Gunilla Hult Backlunds sätt att samlat möta omvärldsintressenter och föra dialog om IVO:s arbete. I samband med ett möte med organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare avslutades årets dialogforum.
  Aktuella konferenser​​​​​​​​​​​​​​​​​​​