Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Logo
NYHETSARKIV
  2014-10-16Skyddsnätet genom socialtjänsten fungerar inte i praktiken för många barn och unga. Brister som har framkommit vid IVO:s inspektioner är så pass allvarliga att nämnderna måste vidta åtgärder för att säkerställa att de följer de lagar och regler som finns.
  2014-10-14IVO var medarrangör på europeiska kongressen European Association of Tissue Banks (EATB) i Lund 1-3 oktober. Där samlades 300 deltagare från hela Europa för att utbyta erfarenheter och kunskaper kring vävnadsdonation och transplantation.
  2014-10-13För att utveckla dialogen mellan myndigheten och dess intressenter arrangeras ”IVO-dagen” i varje region, med start den 13 oktober i Stockholm. Där diskuteras vilka risker IVO ser inom vård och omsorg och man presenterar iakttagelser från tillsynen.
  2014-10-10I region sydöst genomför IVO en granskning av handläggning av ärenden som rör insatser till personer med funktionsnedsättning.
  2014-10-07Skånska Assistanshuset AB får inte längre bedriva assistansverksamhet. Det har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutat. Orsaken är att tillståndshavaren inte längre bedöms lämplig på grund av företagets inblandning i brottslighet.
  2014-10-01Det har varit bra med tillsynsombud. IVO konstaterar att tillsynsombudens arbete i de kommuner som omfattades av försöket har haft viss effekt.
  Aktuella konferenser​​​​​​​​​​​​​​​​​​​