Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Logo
NYHETSARKIV
  2014-09-19IVO:s webbplats har förbättrats för att underlätta för allmänheten att hitta rätt.
  2014-09-17IVO har granskat hur Sörmlands samtliga kommuners socialnämnder hanterar förhandsbedömningar. Resultatet visar bland annat på brister i handläggningen av ärenden och även bristande rättsäkerhet i samtliga granskade kommuner.
  2014-08-19Landstinget i Östergötland har startat ett grundligt arbete för att öka patientsäkerheten inom akutsjukvården på Lasarettet i Motala. Detta efter att IVO i höstas fann allvarliga brister inom verksamheten och ställde krav på åtgärder.
  2014-08-12Med start i Umeå den 3 september börjar IVO höstens regionala dialogmöten för dig som vill starta en verksamhet inom socialtjänsten. Syftet är att informera om tillståndsprövning och kraven på tillståndspliktiga verksamheter.
  2014-07-14Acevou AB förbjuds tillsvidare att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun. Anledningen är att det framkommit allvarliga missförhållanden som utgör en fara för barn och ungas liv, hälsa och personliga säkerhet.
  2014-07-07I maj begärde Vivalto Information ut samtliga beslut om återkallelse av läkarlegitimation och beslut om disciplinpåföljd mot läkare under perioden 2000-2010. Besluten är offentliga handlingar och IVO har därför inte haft möjlighet att neka utlämnandet.
  Aktuella konferenser​​​​​​​​​​​​​​​​​​​