Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Logo
NYHETSARKIV
  2014-10-30Under sommaren 2014 genomförde IVO tillsyner på sjukhus i Västra Götaland och Halland. Inspektionerna ingick i en nationell tillsyn som bland annat var en uppföljning av vårdgivarnas riskförebyggande arbete inför semesterperioden 2013.
  2014-10-29IVO har utrett kommunernas skyldighet att rapportera beslut inom socialtjänstlagen och LSS som inte verkställts inom tre månader. Lagstiftningen har inte kunnat motverka de faktorer som styr kommunernas möjligheter att verkställa beslut inom skälig tid.
  2014-10-27I ett regeringsuppdrag har IVO granskat att socialnämnderna ser till att äldre på särskilt boende får sina behov av hjälp och stöd tillgodosedda. Resultatet visar att socialnämnderna har liten kontroll av det arbete som utförs på de särskilda boendena.
  2014-10-24IVO:s föreläggande mot Bräcke diakoni om krav på bemanning nattetid har vunnit laga kraft. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens dom står fast.
  2014-10-16Skyddsnätet genom socialtjänsten fungerar inte i praktiken för många barn och unga. Brister som har framkommit vid IVO:s inspektioner är så pass allvarliga att nämnderna måste vidta åtgärder för att säkerställa att de följer de lagar och regler som finns.
  2014-10-14IVO var medarrangör på europeiska kongressen European Association of Tissue Banks (EATB) i Lund 1-3 oktober. Där samlades 300 deltagare från hela Europa för att utbyta erfarenheter och kunskaper kring vävnadsdonation och transplantation.
  Aktuella konferenser​​​​​​​​​​​​​​​​​​​