Anmäl offentligt driven verksamhet

Kommuner och landsting som ska bedriva viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, måste anmäla verksamheten till IVO.

Anmälningsskyldigheten gäller för de verksamheter som ska bedrivas enligt SoL eller LSS och som skulle ha varit tillståndspliktiga om de i stället bedrivits i enskild regi. En verksamhet som ska nystartas måste anmälas innan den börjar.


Anmälningsplikt av kommuners och landstings verksamheter som bedrivs enligt SoL och LSS

  • Kommuners och landstings anmälningsskyldighet gäller även för verksamhet som kommunen genom avtal har överlämnat till enskild att bedriva (så kallad entreprenad), om den bedrivs enligt SoL.
  • Om en entreprenadverksamhet däremot bedrivs enligt LSS är den tillståndspliktig och en ansökan om tillstånd måste göras av den privata verksamheten.
  • Kommuner och landsting som ska bedriva personlig assistans enligt LSS ska anmäla det till IVO.

Kommuner och landsting ska även anmäla till IVO om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva personlig assistans kan ifrågasättas.

 

Anmäl via webblankett

Anmäl verksamhet eller ändringar genom att fylla i någon av webblanketterna i högermenyn. När alla poster är ifyllda klickar du på skicka. Du får därefter ett bekräftelsemejl på att din anmälan är mottagen.​


Läs i regelverket

Om anmälningsplikten:

Om vilka verksamheter som berörs: