För privatpersoner

Här har vi samlat information för dig som till exempel vill klaga på vård eller socialtjänst eller vill veta vilka rättigheter du har om du bor i ett HVB-hem, familjehem, ungdomshem eller på ett LSS-boende.

Hitta rätt information

 Här hittar du information om du vill:

 • Klaga på vård eller socialtjänst
 • Få information om dina rättigheter eller hur du kontaktar oss på IVO om du bor i ett HVB-hem, familjehem, ungdomshem eller på ett LSS-boende
 • Påverka innehållet i din patientjournal
 • Klaga på vården

  Om du har synpunkter eller klagomål på vården så finns det utöver IVO flera instanser som du kan vända dig till.

 • Klaga på socialtjänsten och LSS

  Om du är missnöjd med, eller anser det finns brister i, socialtjänstens insatser, i LSS-insatser eller i den personliga assistansen så finns det olika sätt att framföra synpunkter och klagomål.

 • För dig som är barn eller ungdom

  Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta oss för att få information om dina rättigheter.

 • Ansökan om journalförstöring

  Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal. Rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring. Journalförstöring görs dock endast i undantagsfall. 

 • Kontroll av legitimerad personal

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) svarar på frågor om tillsyns- och klagomålsärenden registrerade på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, dvs. anmälningar gjorda både till Socialstyrelsen, IVO:s diarium och till HSAN.