Om patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

Eftersom det finns flera myndigheter att vända sig till för klagomål mot hälso- och sjukvården kan det vara bra att först rådgöra med patientnämnden om vad som är lämpligt i det enskilda fallet. Det gäller också frågor om ekonomisk ersättning.

 

Patientnämnden besvarar frågor som rör i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård;

  • landstingets hälso- och sjukvård,
  • kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden,
  • privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun,
  • handikapp- och habiliteringsverksamhet
  • Folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar.
  • privata tandhygienister och tandvård utförd hos Distriktstandvården samt tandläkarkedjan Aqua Dental.

 

Av patientnämnden kan du till exempel få hjälp med

  • information som du behöver för att kunna ta tillvara dina intressen i hälso- och sjukvården
  • kontakter med vårdpersonal
  • att hitta till rätt myndighet
  • att rapportera iakttagelser och avvikelser till vårdgivare och vårdenheter.