Kontroll av legitimerad personal

Läkare i operation

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) svarar på frågor om tillsyns- och klagomålsärenden registrerade på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, dvs. anmälningar gjorda både till Socialstyrelsen, IVO:s diarium och till HSAN.

Den som söker information om en yrkesutövare inom hälso- och sjukvården kan vända sig till IVO, Socialstyrelsen och HSAN.

 

IVO svarar på frågor som gäller om det finns tillsyns- och klagomålsärenden registrerad på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Kontrollen omfattar både anmälningar till HSAN och tillsynsärenden i Socialstyrelsens/IVO:s diarium, där ingår också eventuella överklaganden.

 

Klaga på vården
Om du har synpunkter eller klagomål på vården så finns det utöver IVO flera instanser som du kan vända dig till, läs om det på sidan Klaga på vården >.