För yrkesverksamma

Här har vi samlat information för dig som ska hjälpa dig som yrkesverksam att planera och utveckla din verksamhet.

Att göra

Anmäla och rapportera? Det gör du här >

Här hittar du ingångar från att anmäla missförhållande eller vårdskada till att anmäla ny verksamhet.

 

Blanketter >

Här hittar du samtliga blanketter som IVO tillhandahåller.

 

Sök i våra register över verksamheter >

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. 

 

Kunskap och återföring

 

Rapporter inom olika ämnesområden >

Söker du en rapport? Här hittar du våra (IVO) publicerade rapporter.

 

Statistik över anmälning och klagomål >

Här hittar du statistik över våra ärendekategorier fördelat på län, kommun eller typ av verksamhet.

 

Våra konferenser, webbinarier och dialogforum >

Här har vi samlat information om kommande och genomförda konferenser, webbinarier och dialogmöten som IVO arrangerar.

 

Principiella beslut >

Ärenden som har principiell karaktär eller är av större betydelse avgörs av generaldirektören. Principbesluten ger sedan stöd för myndigheten i dess rättstillämpning.