Dialogforum

Dialogforum är generaldirektör Gunilla Hult Backlunds sätt att samlat möta omvärldsintressenter och föra dialog om IVO:s arbete.

- Generellt är dialogforum mycket uppskattade av de organisationer som deltar. Jag ser också värdet av att ha de här konstruktiva diskussionerna där vi får många goda synpunkter som inspel i det fortsatta arbetet inom flera områden, säger Gunilla Hult Backlund om mötesformen.

Tre separata grupper
Separata forum genomförs med organisationer som företräder

  1. patienter/brukare/anhöriga
  2. personal inom vård och omsorg
  3. privata vård- och omsorgsgivare

 

IVO dialogforum

 

Under 2016 kommer vi att anordna ett dialogforum per grupp istället för två som vi gjort föregående år. En programkommitté med representanter för respektive forum och IVO tar fram en dagordning inför respektive möte.
 

Läs mer på sidan Konferenser och seminarier  för att ta del av inbjudan, program och dokumetation. Tidigare dialogforum hittar du på sidan Genomförda konferenser.