Kommande preliminära rapporter

IVO publicerar löpande ett antal rapporter med iakttagelser och bedömningar från tillsynen. I en årlig rapport sammanställer vi vår genomförda tillsyn. Här listas våra kommande rapporter med preliminära publiceringstillfällen.

 

Kommande rapporter, uppdatering sker löpande ​Preliminär publicering Ansvarig​
Unga vuxna inom missbruks- och beroendevården
Underlaget till rapporten är 64 tillsyner under 2016 där IVO har granskat samverkan mellan olika verksamheter inom missbruks- och beroendevården samt socialtjänstens myndighetsutövning. Dessa är två områden som ofta återkommer i IVO:s tillsyn när det gäller socialtjänst och hälso- och sjukvård.
 Februari Anna Öström 
Kompetens och samverkan korttidsboende 
Korttidsboenden i kommunen har ofta en blandad målgrupp. Det ställer stora krav på personalens kompetens och på att intern och extern samverkan fungerar. Rapporten avser att visa hur verksamheterna hanterar behov av olika kompetenser och hur samverkan sker. Ett extra fokus ligger på att identifiera och lyfta goda exempel från de 14 tillsynade verksamheterna. 
Mars Sofia Palmér
Samverkan och kompetens inom hälso- och sjukvård - bidrar enskildas klagomål till en ökad kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården?
Åtgärder och effekter av händelser som anmälts till IVO som enskilt klagomål och där IVO i sina beslut har kritiserat vårdgivaren följs upp.
 Mars  Lillemor Bergman