Konferenser och seminarier - strategiska dialoger

IVO Konferens med sittande deltagare framför en scen

I kalendariet listas de strategiska dialoger som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) arrangerar.

 

Maj

Datum Konferens Ort
8/5 2017

Arrangör: IVO 

Dialogforum med organisationer som företräder personal i vård och omsorg.

Program (pdf)

 

 

September

Datum Konferens Ort
25/9 2017

Arrangör: IVO 

Dialogmöte med organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare.

 
27-29/9

Arrangör: Föreningen Sveriges socialchefer

Socialchefsdagarna