Konferenser och seminarier

IVO Konferens med sittande deltagare framför en scen

I kalendariet listas de konferenser och seminarier som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) arrangerar. 

April

Datum Konferens Ort
5/4 2017

Arrangör: IVO 

Dialogmöte med organisationer som företräder patienter/brukare/anhöriga.

Program dialogforum 5 april 2017.pdf

 

Maj

Datum Konferens Ort
8/5 2017

Arrangör: IVO 

Dialogmöte med organisationer som företräder personal i vård och omsorg.

 

Oktober

Datum Konferens Ort
2/10 2017

Arrangör: IVO 

Dialogmöte med organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare.