Konferenser och seminarier - strategiska dialoger

IVO Konferens med sittande deltagare framför en scen

I kalendariet listas de strategiska dialoger som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) arrangerar.

September

Datum Konferens Ort
25/9 2017

Arrangör: IVO 

Dialogmöte med organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare.

 
27-29/9

Arrangör: Föreningen Sveriges socialchefer 

Socialchefsdagarna 

 Östersund

 

November

Datum Konferens Ort
14-15/11

Arrangör: Svenska Läkaresällskapet

Stockholm
17/11 2017

Arrangör: Svenska Tandläkare-Sällskapet

Odontologiska riksstämman 

 

Stockholm