IVO-dagen 2016

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bjuder in till en strategisk diskussion inom tillsyns- och tillståndsområdet.

Vi kan konstatera att samma brister återkommer i tillsynen. Vi har goda skäl att tro att ledning och styrning är viktiga förändringsverktyg för att skapa en vård och omsorg som är säkrare och har högre kvalitet.

 

Vi vill diskutera lösningar med dig som förfogar över dessa verktyg. Vid höstens IVO-dagar erbjuder vi seminarier och samtal fördelade mellan socialtjänst- respektive hälso- och sjukvårdsområdet där företrädare för IVO och representanter från vård och omsorg har en aktiv roll i programmet.

 

Registrering och målgrupper
Vi riktar oss vid det här tillfället till dig som har en chefsbefattning och kan påverka verksamheten ur ett lednings- och utvecklingsperspektiv. Läs mer om vilka funktioner som är målgrupper för IVO-dagen 2016 och som kan anmäla sig. Registreringen är öppen, så om du tillhör någon av målgrupperna för konferensen kan du försäkra dig om en plats redan nu.

 

Tillhör du målgruppen för konferensen och vill ha en inbjudan, vänligen kontakta: ivo@travelteam.se

IVO-dagen är en heldagskonferens, cirkatider för dagen är 10.00-16.00. I oktober kommer program med tider och beskrivningar av de separata seminarier som kommer att anordnas.

 

IVO-dagen arrangeras på följande orter och tidpunkter

  • 14/11 Örebro
  • 17/11 Umeå
  • 21/11 Malmö
  • 23/11 Göteborg
  • 28/11 Stockholm
  • 1/12 Jönköping