Patientsäkerhetskonferensen 2016

Bannerbild för patientsäkerhetskonferens 2016

Patientsäkerhetskonferensen är en nationell samlingsplats för dig som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, myndigheter, akademi och näringsliv. IVO medverkar som samarrangör på konferensen.

I anslutning till Patientsäkerhetskonferensen den 21-22 september arrangeras Äldreriksdagen den 20-21 september. Programmet samordnas mellan konferenserna och den 21 september blir en gemensam dag för de båda konferenserna på Stockholmsmässan i Älvsjö.

 

IVO medverkar med seminarierna

 

Besök oss i vår monter

Möt IVO för dialog i vår egen monter samt på en gemensam yta tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. IVO:s monter har nummer A39:10.

 

Konferensen riktar sig till
Konferensen riktar sig till alla som har ett intresse för patientsäkerhetsfrågor:

  • personal inom hälso- och sjukvård
  • dig som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor
  • myndigheter
  • akademi
  • näringsliv.

 

Arrangörer
Patientsäkerhetskonferensen arrangeras av Sveriges kommuner och landsting i samverkan bland andra IVO och andra myndigheter, professionsorganisationer, fackförbund och branschorganisationer inom hälso-och sjukvård.