Ej verkställda beslut

IVO hanterar löpande kommuners inrapportering av ej verkställda beslut. Uppgifterna nedan visar ärendebalanser, väntetider och antal ärenden som har varit föremål för ansökan om särskild avgift. 

 

Ej verkställda beslut 2015 Antal​
Inrapporterade ärenden  11 415
Avslutade ärenden 10 596

 

Väntetider

3 677 personer fick vänta mer än 6 månader på att få sina beslut verkställda under 2015. Totalt 463 personer fick vänta längre än 18 månader på att få sina beslut verkställda.

 

Antal gynnande beslut enligt SOL och LSS där väntetiden från kommunens beslut till verkställighet eller avslut av annan anledning var minst 6 månader.

 

  SoL​ LSS​ Totalt
7–9 månader​ 1 306 ​526 ​1 832
10–12 månader​ 524 ​342 ​866
13–17 månader​ 249 267 516
18+ månader​ 165 ​298 ​463
Totalt​ 2 244 ​1 433 ​3 677

 

Ansökningar om särskild avgift

Under 2015 har 306 ärenden varit föremål för ansökan om särskild avgift. Samtliga ansökningar gällde ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.


Antal ansökningar om särskild avgift enligt SOL och LSS  

  Antal
​SoL ​136
​LSS ​170
​Totalt ​306

  

Om ej verkställda beslut

​Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera detta till IVO. Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.