Socialtjänst- och hälso och sjukvårdstillstånd

Uppgifterna nedan visar IVO:s ärendebalanser angående tillstånd för hälso- och sjukvård och socialtjänst och antal tillsynspliktiga verksamheter som har inspekterats under 2015.

 

Tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården Antal​
Registrerade ärenden 114
​Beslutade ärenden ​99

 

Tillståndsärenden inom socialtjänsten Antal​
Registrerade ärenden​ 2 709
Beslutade ärenden​ 2 583

Det finns en felkälla för ärenden som rör upphörande av tillstånd. Det påverkar det totala antalet registrerade verksamheter marginellt eftersom ärendeslaget förekommer sällan.

 

Tillståndspliktiga verksamheter som har inspekterats

Tabellen nedan visar antal enskilda, tillståndspliktiga verksamheter inom SoL och LSS och antalet av dessa som har varit föremål för inspektion, inklusive frekvenstillsynen (beslutade ärenden) under 2015.

SoL Verksamheter med tillstånd​ Inspekterade verksamheter​
Barn och familj 700 ​442
Äldre​ ​257 ​11
Missbrukare​ ​296 ​15
Personer med funktionsnedsättning​ ​348 ​2
Totalt SoL ​1 477 470*
LSS Verksamheter med tillstånd​ ​Inspekterade verksamheter
​Barn och unga ​802 ​96
​Personer med funktionsnedsättning ​1 871 ​39
​Totalt LSS ​2 673 ​135*

Totalt hade 4 150 enskilda verksamheter tillstånd enligt SoL eller LSS den 31 december 2015.

* Ytterligare 21 verksamheter har varit föremål för inspektion där ärendet inte var beslutat under 2015. Av dessa var 10 verksamheter med tillstånd enligt LSS. 

Om tillstånd

Pröva och utfärda hälso- och sjukvårdstillstånd 

IVO utfärdar ett antal olika tillstånd inom hälso- och sjukvårdsområdet, bland annat för blod- och vävnadsverksamhet, abortverksamhet, och sprututbyte. Det vanligaste ärendeslaget är ansökan om förlängt tillstånd att bedriva blod- och vävnadsverksamhet. Tillståndsärenden initieras av vården.

Pröva och utfärda socialtjänsttillstånd
IVO prövar ärenden om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Tillstånd krävs exempelvis för att bedriva verksamhet för personlig assistans, hem för vård och boende för barn och unga och bostad med särskild service i form av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning.