Publicerat

Här publicerar IVO bland annat myndighetens rapporter, informationsmaterial, och blanketter.

  • Föreskrifter

    Sedan 1 juli 2015 ger IVO och sex andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Syftet är ökad tydlighet där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.

  • Övrigt

    Här hittar du material utom rapporter, informationsmaterial eller blanketter som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har publicerat.