Publicerat

Här publicerar IVO bland annat myndighetens rapporter, informationsmaterial, och blanketter.

 • Blanketter

  Här hittar du Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) alla blanketter, både gällande ansökningar om tillstånd, anvisningar samt övriga blanketter.

 • Rapporter

  Här hittar du Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) publicerade rapporter och sammanställningar.

 • Informationsmaterial

  Här hittar du Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) informationsmaterial. 

 • Övrigt

  Här hittar du material utom rapporter, informationsmaterial eller blanketter som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har publicerat.

 • Föreskrifter

  Sedan 1 juli 2015 ger IVO och sex andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Syftet är ökad tydlighet där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.