Tillstånd och register

IVO prövar ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS), och för verksamheter inom hälso- och sjukvård.

 • Allmänt om tillstånd enligt SoL och LSS

  Hem för vård eller boende (HVB), bostad med särskild service för funktionshindrade och personlig assistans är några av de verksamheter inom socialtjänst som kräver tillstånd från IVO när de drivs i enskild regi.

 • SoL-tillstånd

  Här finns information och blanketter för de tillstånd IVO prövar enligt Socialtjänstlagen (SoL).

 • LSS-tillstånd

  Här finns information och blanketter för de tillstånd IVO prövar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 • Register

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Här finns alla register tillgängliga.

 • Frågor och svar

  Här har vi samlat de vanligaste svaren på de frågorna kring ansökan om tillstånd som inkommer till IVO. Klicka på länkarna för att få svar på frågorna.