För verksamheter som erbjuder estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar

Många har hört av sig till IVO med frågor om fakturor för den årsavgift som gäller för alla som bedriver verksamhet med estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar. Med anledning av detta finns samlad information om vart man ska vända sig.

Under januari har IVO skickat ut fakturor för den årsavgift som gäller för alla som bedriver verksamhet enligt lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar och som har anmält sin verksamhet till IVO. 

Många har hört av sig till oss med olika frågor med anledning av detta. Vi beklagar om du har upplevt att svar dröjer och att det är svårt att komma i kontakt med oss på telefon. 

Om registrering i vårdgivarregistret

Om du har frågor som rör din registrering i vårdgivarregistret så ska du ta kontakt med registerfragor@ivo.se. Om du motsätter dig fakturan hör du först av dig till Registerfrågor för att kontrollera din registrering.

Har du frågor om själva fakturan kan du vända dig till ekonomi@ivo.se

Att överklaga beslut om avgift

Om du inte är nöjd med IVO:s beslut om avgift har du rätt att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol enligt 17 § första stycket lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

När du överklagar beslutet om avgiftsuttag ska du adressera ditt överklagande till förvaltningsrätten och skicka det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO skickar ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten. 

Av ditt överklagande ska följande framgå:

  • fakturanummer
  • organisationsnummer 
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • varför du vill att beslutet ska ändras

Om det finns handlingar eller andra bevis som stödjer det du skriver ska du skicka med dem också.

Skicka överklagandet till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45183
104 30 Stockholm

Mer information

Information om de nya reglerna för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar hittar du här tillsammans med frågor och svar.

IVO:s upplysningstjänst kan ge information, råd och vägledning på generell nivå om innehållet i lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar samt den tillhörande förordningen. IVO:s upplysningstjänst kan även ta emot tips om brister i verksamheter som omfattas av IVO:s tillsyn.

Webbformulär Tipsa IVO hittar du här.

Telefonnummer: 010-788 50 00.

Senast uppdaterad 2022-02-24