Dialog om samordning i Almedalen

Deltagare vid IVO:s rundabordssamtal i Almedalen 2019.
Deltagare vid IVO:s rundabordssamtal i Almedalen 2019. Se deltagarförteckning nedan.

Under Almedalsveckan bjöd IVO in till ett rundabordssamtal om samordning av vård och omsorg, med fokus på styrning och ledning. Ett tiotal personer med bred representation från olika delar av vård- och omsorgssystemet deltog i samtalet.

Brister i samordning är ett område som IVO återkommande ser i vår granskning av vården och omsorgen. Just nu genomför vi tre omfattande nationella tillsyner som berör samordningsfrågan. Utgångspunkten är resultatet för de personer som har behov av vård och omsorg från flera olika aktörer och delar av systemet.

 

Samordning var också en av huvudfrågorna under vårens IVO-dagar, där IVO mötte drygt 800 chefer och ledare från vård och omsorg. Under samtalet i Almedalen lyftes fokus till att handla främst om hur styrning och ledning kan bidra till en förbättrad samordning. Det var också ett tillfälle att göra medskick till IVO om hur vi kan utveckla vår verksamhet inom området.

 

Gemensamma lösningar över organisationsgränser

Inbjudan gick ut till personer med stor kunskap om samordningsfrågan, som representerar en bredd av vård- och omsorgssystemet.

 

- Eftersom vi är övertygade om att det är de gemensamma lösningarna över organisations- och huvudmannagränser som kan ta oss vidare i samordningsfrågan, så vill vi bidra till en gemensam dialog. Det blev ett bra och konstruktivt samtal där deltagarna uttryckte förtroende för IVO och ville se ännu mer av utveckling från oss. Vi fick många värdefulla medskick, säger IVO:s generaldirektör Sofia Wallström.

 

Deltagare i IVO:s rundabordssamtal om samordning (bild ovan): Vivianne Macdisi, regionråd Uppsala (S), Patric Winther, avdelningschef IVO, Veronika Magnusson, förbundsordförande, Vision, Jan Jönsson, socialborgarråd (L), Stockholms stad, Peter Graf, VD, Tiohundra, Ingrid Rydell, analyschef IVO, Johanna Mattsson, enhetschef IVO, Marica Gardell, socialchef, Region Gotland samt ordförande i SKL:s nätverk för socialchefer, Lars Liljedahl, chef för vård- och omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun samt FSS ordförande, Christine Cars-Ingels, generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung, Mattias Millbro, ordförande, Ung med MS, Anders Kandelin, kommunikationschef IVO, Lisbeth Löpare Johansson, utvecklingsdirektör, Region Norrbotten, Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna, Sofia Wallström, generaldirektör IVO, Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef IVO, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköping.

Senast uppdaterad 2019-12-13