Förutsättningar finns för en patientsäker digital vård

Sjukvårdspersonal med surfplatta

Under 2019 har IVO granskat hur 13 vårdgivare som erbjuder vård digitalt direkt till patient säkerställer att vården är patientsäker. Granskningen visar att det finns förutsättningar för en patientsäker vård.

IVO har granskat patientsäkerheten hos 13 vårdgivare som erbjuder vård på distans via digitala tjänster direkt till patient. Av dessa är sju privata och sex offentligt drivna.

- Det vi har sett är att vårdgivarna i de flesta fall tagit hänsyn till de särskilda förutsättningar och risker som finns när vården ges digitalt. Det innebär att det finns förutsättningar för att vården ska vara patientsäker, säger Johan Brisfjord, projektledare för tillsynen.

 

Granskningen visar också att patienterna blir hänvisade till fysisk vård när så behövs och att förskrivning av läkemedel i de flesta fall följer riktlinjerna. Hos två av vårdgivarna har dock IVO sett brister. Där rörde det framför allt förskrivning av läkemedel och vårdgivarens egen kontroll på vilka läkemedel som förskrivs.

 

-  En vårdgivare kunde inte skilja på vad som förskrivits digitalt och vad som förskrivits vid ett fysiskt möte. Vår bedömning är att det är viktigt att man kan följa upp den digitala vården för sig, för att se att den är patientsäker, säger Johan Brisfjord.

 

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer patienter antagligen att ha mer kontakt med vården digitalt.

- I den snabba utvecklingen mot en alltmer digital vård måste vårdgivarna utveckla sitt arbete för att säkra att vården är patientsäker. IVO kommer såklart att följa det arbetet, avslutar Johan Brisfjord.

 

Sammanfattning av tillsynen

IVO har inspekterat patientsäkerheten hos 13 vårdgivare. Hos två vårdgivare har IVO påpekat brister som vårdgivaren förväntas att åtgärda.

Granskningen har omfattat:

  • Systematiskt förbättringsarbete
  • Informationssäkerhet och identitetskontroll
  • Bedömning och medicinsk handläggning
  • Läkemedelsförskrivning
  • Samverkan, informationsöverföring och remisshantering

 

Så gjordes tillsynen:

  • Granskning av patientsäkerhetsberättelse, vårdavvikelser samt informationssäkerhetspolicy
  • Inspektioner där ledning och personal intervjuades
  • Analys av uppgifter från E-hälsomyndigheten om förskrivning av läkemedel
  • Granskning av 446 patientjournaler
  • Intervjuer med 35 patienter som fått vård hos vårdgivarna

Ärenden 

Begärs ut via registrator

8641/2019-11 Beslut MD International AB

8820/2019-9 Beslut Region Dalarna

8854/2019-16 Beslut Aleris X

8870/2019-13 Beslut Vårdbolaget Tiohundra AB

8873/2019-8 Beslut Remisshjälpen

8977/2019-6 Beslut Region Jönköping

8979/2019-6 Beslut Region Östergötland

8987/2019-6 Beslut Knodd.se

8995/2019-8 Beslut Capio Go AB

8996/2019-8 Beslut Västra Götalandsregionen

8862/2019-11 Beslut Doktorse Nordic AB

8859/2019-12 Beslut med brister Stockholms läns sjukvårdsområde

8865/2019-16 Beslut med brister MediCheck AB

Senast uppdaterad 2019-12-13