IVO betonar socialnämndens ansvar för att aktivt söka upp personer med missbruk

Vid tillsyn av en socialnämnd har IVO sett att det individuellt uppsökande arbetet hos personer med missbruk behöver förbättras. IVO:s bedömning är att nämndens skyldighet att se till att behövande får hjälp och vård bör innefatta varierade åtgärder.

Under 2018 har IVO genomfört en tillsyn av en socialnämnds arbete inriktat mot vuxna personer med missbruk. IVO har sett att nämnden inte genomför tillräckliga uppsökande åtgärder när den får kännedom om att en enskild har missbruksproblem. Konsekvenserna blir att personer med missbruksproblem inte får den hjälp och vård de behöver.

 

-V i pekar på att nämnden har ett långtgående ansvar för att enskilda personer ska få den hjälp och vård de behöver för att komma ifrån sina problem med missbruk, säger Ulf Modin, inspektör på IVO. Vår bedömning är att om nämnden genom anmälan eller på annat sätt får reda på att någon har ett missbruk måste de på olika sätt försöka få kontakt med den person det gäller. 

 

Beslutet innebär en nyansering av IVO:s tidigare inställning till vilka åtgärder som kan vara aktuella. IVO får därmed möjlighet att i större utsträckning än tidigare betona nämndens ansvar för att bedriva aktivt uppsökande arbete, exempelvis vid bostaden, riktat till en grupp personer som annars riskerar att bli utan hjälp och vård.

 

Senast uppdaterad 2019-12-13