IVO och Försäkringskassan stärker samarbetet

En gemensam överenskommelse ska stärka samarbetet mellan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Försäkringskassan. Ett syfte med överenskommelsen är att öka förutsättningarna för att stoppa oseriösa aktörer inom socialförsäkringen.

Ett starkt och långsiktig samarbete mellan IVO och Försäkringskassan är viktigt för båda myndigheterna och för kvaliteten i uppdragen. Syftet med det stärkta samarbetet är att tillsammans skapa bättre förutsättningar att stoppa oseriösa aktörer, bland annat inom assistansersättningen. 

Foto på Maria Hemström Hemmingsson

Maria Hemström Hemmingsson

- Vi har sedan länge ett väl fungerande samarbete med IVO som vi nu tar till nästa nivå. Genom ett stärkt samarbete vill vi komma ännu längre i vår strävan att kontinuerligt öka kvaliteten i vårt uppdrag, säger Maria Hemström Hemmingsson, tf generaldirektör på Försäkringskassan. 

Den nya överenskommelsen förtydligar hur samarbetet mellan myndigheterna ska ske på olika nivåer, både strategiskt och operativt, samt nationellt och lokalt. 

 

Foto på Gunilla Hult Backlund, fd. generaldirektör

Gunilla Hult Backlund

- Denna överenskommelse är viktig för oss båda och gör att vi nu tar nästa steg i vårt samarbete som bygger på ömsesidig respekt och en gemensam vision om en säker och trygg tillämpning av socialförsäkringen, säger Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för IVO. 

 

Senast uppdaterad 2019-12-13