IVO på Vitalis: Införandet av välfärdsteknik går långsamt

Tillsyn av välfärdsteknik och tillsyn av digitala vårdtjänster är två av IVO:s prioriterade områden för tillsyn. På Vitalis presenterade IVO vad vi ser i tillsynen av områdena.

Välfärdsteknik kan vara ett sätt att stärka den enskildes delaktighet, trygghet, säkerhet och självständighet och ger verksamheter nya möjligheter att utvecklas.

 

Under ett seminarium på Vitalis presenterade IVO vår pågående tillsyn av välfärdsteknik där vi bland annat tittar på de faktorer som har betydelse för att välfärdsteknik inom äldreomsorgen ska kunna införas med hänsyn till brukarens behov. 

 

 

Granskning av digitala vårdtjänster pågår

IVO höll även ett seminarium om den pågående tillsynen av digitala vårdtjänster där vi granskar patientsäkerheten hos 14 digitala vårdgivare inom primärvården, både privata och regiondrivna. En annan del i tillsynen är granskning av sex digitala verksamheter där vårdgivaransvaret är oklart.

 

Mer information om  eHälsomötet Vitalis

Senast uppdaterad 2019-12-13