IVO tar tillbaka tillstånd på grund av oriktiga uppgifter

Ett bolag lämnade felaktiga och vilseledande uppgifter i sin ansökan om tillstånd. När detta nu har uppdagats tar IVO tillbaka det tillstånd som bolaget tidigare beviljades.

IVO beslutade den 13 februari 2019 att ändra sitt tidigare gynnande beslut, riktat till ett bolag om bedriver verksamhet med hem för vård eller boende (HVB). Detta innebär att bolaget inte längre har tillstånd att bedriva verksamhet. Orsaken är att bolaget lämnat vilseledande uppgifter i samband med ansökan.

 

– Vi har konstaterat att bolaget har angett felaktiga och vilseledande uppgifter i sin ansökan, säger tf avdelningschef Michael Philipsson. Uppgifterna handlade om vem som skulle vara föreståndare för verksamheten. Eftersom det har visat sig att denne person inte har haft någon anställning i verksamheten är vårt tidigare, gynnande, beslut fattat på felaktiga grunder. 

Mot bakgrund av att bolagen har lämnat oriktiga och vilseledande uppgifter kan IVO ändra besluten med stöd av 37 § andra stycket 3 förvaltningslagen (2017:900).

Senast uppdaterad 2019-12-13