IVO var värd för Nordisk Tillsynskonferens

Publik och talare på nordisk tillsynskonferens
Foto: Josefin Widell Hultgren

I slutet av september var IVO värd för den nordiska tillsynskonferensen Nordic Supervisory Conference 2019. Aktuella ämnen på programmet var bland annat patient- och brukarinvolvering samt digitalisering.

250 personer från nordens tillsynsmyndigheter inom vård och omsorg samlades i Malmö för erfarenhetsutbyte, dialog och lärande. Programmet var indelat i fyra huvudområden: patient- och brukarinvolvering, tillsyn som bidrar till lärande och utveckling, tillsynens effekter – och hur man når dem, samt digitalisering. För varje huvudområde var en eller två huvudtalare inbjudna och därefter hölls valbara parallella seminarier i ämnet. 

 

- Det var en bra konferens. Det är spännande att höra hur tillsynen går till i andra länder. Jag tar med mig flera saker som jag kommer söka mer information om, säger Sari Vourolampi, inspektör från Finska Valvira.

 

 

- Det har varit spännande inledare i plenum om viktiga områden för oss alla. Och det har varit bra diskussioner i seminarierna, säger Kirsti Marie Stokkeland, områdeschef på Helsetilsynet i Norge.

 

Från IVO deltog ett 70-tal personer från hela landet, varav flera var aktiva som moderatorer och talare i de olika seminarierna.

 

- Det är samma trend i hela norden. Det handlar mycket om brukarperspektiv och om att gå från New Public Management till ett medborgarperspektiv – ett demokratiskt perspektiv, säger Lennart Wennberg, inspektör på IVO.

 

Nästa omgång av Nordic Supervisory Conference kommer att äga rum i Norge. När det blir är ännu inte beslutat.

Senast uppdaterad 2019-12-13