IVO:s konferens om tvångsåtgärder: Delaktighet gör den psykiatriska slutenvården bättre

Möte om psykiatri talare  på scenen.

De verksamheter som IVO har granskat i en nationell tillsyn av den psykiatriska slutenvården uppger att tvångsåtgärderna minskar. Vid IVO:s konferens om området berättade verksamheter om hur personcentrerad vård förbättrar arbetet kring tvångsåtgärder.

Under 2018 genomförde IVO en nationell tillsyn av tvångsåtgärder inom den psykiatriska slutenvården. Den 22 maj samlades cirka 200 personer till en nationell konferens som IVO arrangerade för att ta del av resultatet från tillsynen och få exempel på utveckling av olika typer av psykiatrisk verksamhet.

 

Ta del av en intervju med Ann-Christine Pettersson, utredare och Gunnar Hägglund, inspektör, där de berättar om den nationella tillsynen av tvångsåtgärder och om IVO:s konferens.

 

Deltagare från verksamheter och andra organisationer

Vid konferensen deltog den tidigare nationella psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius som pratade utifrån förslaget ”För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt”, som överlämnades till Regeringen 2018.

 

Lars Grönvik från Socialstyrelsen och Herman Holm, överläkare Psykiatri Skåne, berättade om arbetet med en nationell beslutsjournal. Gunilla Bergerén från Opcatenheten, JO, delade med sig av iakttagelser och reflektioner från Opcats granskning av tvångsvården utifrån FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling.

 

Inom kort följer filmade intervjuer här på ivo.se med de tre medverkande verksamheterna inom slutenpsykiatrin, som berättar om hur de arbetat med ett personcentrerat förhållningssätt för att förbättra livskvalitet och minska tvångsåtgärder för patienterna.

 

Rapporten som sammanfattar den nationella tillsynen är under upprättande.

Senast uppdaterad 2019-12-13