Kommunerna bättre på att ställa om efter flyktingsituationen 2015-16

Tre ungdomar som är glada.

År 2015-16 tog Sverige emot ovanligt många ensamkommande barn och unga. Flera kommuner och stadsdelar signalerade till IVO att de inte fullt ut klarade av att bedriva sin verksamhet, med den kvalitet som krävs.

Konsekvenserna för flera av de ensamkommande barnen blev att de inte fick någon handläggare på socialtjänsten, att deras individuella behov inte blev utredda och de inte fick den vård och det stöd de behövde.

Hösten 2018 gjorde IVO en uppföljande granskning av 12 kommuner och stadsdelar i Region Stockholm och Gotland. 

- I vår granskning har vi sett att kommunerna och stadsdelarna har vidtagit många åtgärder både under och efter flyktingsituationen 2015-16 för att bättre kunna ta hand om de behov som uppstår, säger Rebeka Mansourian, inspektör på IVO. Vår bedömning är att kommunernas och stadsdelarnas erfarenheter och ökade kunskap om målgruppen ensamkommande barn samt deras erfarenheter av att ställa om sin verksamhet i en ansträngd situation ger förutsättningar för att ge omsorg av god kvalitet i en liknande situation i framtiden. 

Läs mer om kommunernas och stadsdelarnas erfarenheter från flyktingsituationen 2015-16.

 

Senast uppdaterad 2019-12-13