Patienterna får identifiera glappen inom vården och omsorgen

Kvinna blir behandlad av sjukgymnast

Nu tar IVO hjälp av patienter för att identifiera de organisatoriska mellanrummen inom vården och omsorgen. Resultatet ska bidra till att vård- och omsorgsgivarna tar ett större gemensamt ansvar för att samordna insatser för den enskilde personen.

Under 2019 påbörjar IVO en nationell tillsyn som tar sin utgångspunkt i patienters upplevelser av vården och omsorgen. I tillsynen ska vi tillsammans med patienter och närstående ta reda på var det uppstår mellanrum mellan olika verksamheters ansvarsområden, befogenheter och kompetens.

 

- Vi kommer att börja med att prata med personer med MS, eftersom det är en patientgrupp som har insatser från både kommunen och landstinget. Det vill säga både insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten, säger Johanna Nilsson som är projektledare för tillsynen.

 

När ingen tar ansvar får patienten bära bördan 

Det är i de så kallade organisatoriska mellanrummen som patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov kan hamna. Det innebär att man som patient eller närstående kanske möts av långa väntetider eller att man upplever att man ”bollas runt” och att ingen tar ansvar. Det innebär också att man som patient eller närstående många gånger själv får koordinera sina vård- och omsorgsinsatser. 

 

- Som patient ska man inte själv behöva samordna sin vård och omsorg. Med vår tillsyn vill vi därför få vård- och omsorgsgivare etablera kontakter över verksamhets- och huvudmannagränserna och hitta former för att ta över koordineringsansvaret från patienten, säger Johanna Nilsson. 

 

Forskning styrker inriktningen på tillsynen

Den nationella tillsynen är baserad på resultatet av en förstudie som IVO genomfört under 2018. Förstudien bygger i stora delar på andra aktörers studier och utredningar, men även på nya rön inom bland annat organisationsforskningen. 

 

Mats Tyrstrup som är forskare vid Leading Health Care inom Handelshögskolan i Stockholm har studerat strukturella orsaker till att olika vårdinstanser inte alltid bildar en värdefull enhet runt den enskilde personen. I filmen berättar han om organisatoriska mellanrum och vad aktörer inom vården och omsorgen kan göra för att insatser ska fogas samman i en helhet kring den enskilde personen. 

 

Senast uppdaterad 2019-12-13