Riksrevisionens rapport om IVO är klar

Riksrevisionen har nu avslutat sin granskning av IVO:s tillsyn. Arbetet har pågått sedan november 2018. Syftet med granskningen har varit att ta reda på i vilken utsträckning IVO lever upp till intentionerna med bildandet av myndigheten 2013.

I sin granskning har Riksrevisionen tittat på förutsättningarna för tillsyn, IVO:s effektiviseringsarbete och vad tillsynen bidrar till i de verksamheter myndigheten utövar tillsyn över.

- IVO har själva identifierat flera av de utmaningar som Riksrevisionen belyser. Det är viktigt att vi tar frågorna vidare. Jag är övertygad att granskningen kan bidra till vårt eget lärande och också användas i vårt pågående utvecklingsarbete, säger GD Sofia Wallström.

Till rapporten

 

Senast uppdaterad 2019-12-13