Region Jönköping ser risker vid val av operationsmetod

Region Jönköping har i en lex Maria-anmälan funnit risker vid användande av en så kallad Veress-nål och laparoskopisk kirurgi.

I samband med borttagandet av en gallblåsa med laparoskopisk teknik (titthålskirurgi) uppstod en allvarlig komplikation med en svår skada på stora kroppspulsådern. Regionen har i sin utredning identifierat risker i metoden när man använder sig av så kallad sluten access till bukhålan. Verksamheten har med omedelbar verkan slutat att använda denna metod på samtliga kirurgkliniker i Region Jönköping och har istället valt att alltid använda sig av öppen teknik vid navelnära sättning av första porten vid laparoskopisk kirurgi.

IVO har inte tagit ställning till metoden, utan vill endast göra övriga vårdgivare uppmärksamma på det som framkommer i lex Maria-anmälan från Region Jönköping.

Senast uppdaterad 2019-12-13