Slutrapport om nya systemet för klagomål på hälso- och sjukvården

Statskontoret överlämnade idag sin slutrapport till regeringen där de haft i uppdrag att följa upp det nya systemet för hantering av klagomål på hälso- och sjukvården.

Statskontoret har haft i uppdrag att följa upp det nya systemet för hantering av klagomål på hälso- och sjukvården, som infördes i januari 2018. Budskapet i slutrapporten är att IVO överlag arbetar enligt lagstiftarens intentioner.

- Det är positivt att Statskontoret anser att vi skött övergången på ett bra sätt. Nu ska vi i detalj sätta oss in i de rekommendationer som Statskontoret ger. Det blir ett viktigt underlag när vi planerar vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Marie Åberg, avdelningschef i Nord.

Till rapporten.

Senast uppdaterad 2019-12-13