Tryggare LSS-boenden i fokus på årets Socialchefsdagar

Socialchefsdagarna i Umeå samlade runt 500 beslutsfattare inom socialtjänsten från hela Sverige. IVO deltog både genom att finnas representerade som utställare och genom ett seminarium om brister och risker i boendemiljön, ett av våra nationella projekt.

Seminarium om brister och risker i boendemiljön för personer med funktionsnedsättning

Ett viktigt syfte med seminariet var att visa betydelsen av ett ledningssystem som utvärderas och förbättras kontinuerligt. Vikten av att ha en kultur som stödjer ledningssystemet lyftes också fram. I seminariet deltog Rebecka Forsberg, projektledare och inspektör IVO, Sofia Wallström, generaldirektör IVO och Maria Hellström, verksamhetschef Härnösands kommun. Samtalet modererades av Anders Kandelin, kommunikationschef IVO.

 

Reflektioner

För Sofia Wallström, generaldirektör, var detta det första besöket på Socialchefsdagarna.

– Jag har mötts av ett stort engagemang, väldigt mycket kompetens och vilja för att förbättra för de som bor på LSS-boenden, säger Sofia Wallström.

Citat från förstudien

Senast uppdaterad 2019-12-13