Verksamhetsutveckling i fokus på årets Odontologiska Riksstämma

– Det kan vara bra med extern påtryckning ibland, sade Kirsi Olsson, verksamhetsutvecklare vid Folktandvården Västra Götaland under IVO:s seminarium på Odontologiska Riksstämman. Temat var verksamhetsutveckling, med samspel och hälsa som ledord.

Under en timme samlades ett hundrafemtiotal deltagare för ett samtal om hur IVO kan bidra till förbättrad patientsäkerhet. Rubriken för seminariet var Lärande tillsyn - så kan IVO hjälpa dig som tandläkare, chef och vårdgivare. Panelen, som bestod av kunniga experter, diskuterade hur de lärdomar som genereras genom IVO:s tillsyner och ärenden kan förbättra patientsäkerheten. Ett exempel är just det som Kirsi Olsson berättade om på seminariet. Efter kommunikation med IVO fokuserade Folktandvården i Västra Götaland på att förhindra försenad diagnostik av retinerade* hörntänder i barn- och ungdomstandvården. Hon beskrev hur en förändring i det digitala journalsystemet vid vissa åldrar nu kräver en kontroll av hörntändernas läge för att kunna avsluta journalföringen.

 

– Idag har vi klart bättre förutsättningar att upptäcka problemen innan de hunnit orsaka skada, förklarade hon.

 

Värdefullt bidrag till verksamhetsutveckling

Seminariet inleddes av IVO:s generaldirektör Sofia Wallström. Sofia tillträdde som myndighetschef för IVO i juni i år. Hon är väl bekant med tandvårdsområdet från sitt tidigare uppdrag som generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 – IVO har en viktig och särskild roll i vård- och omsorgssystemet. Vi är statens skarpa och främjande verktyg. Som sådant måste vi få större genomslag i systemet, inledde hon seminariet. Hon beskrev en framtid där det ska bli ännu enklare att ta del av kunskap från IVO.

Kunskap finns redan tillgänglig

Idag är det långt ifrån alla som använder IVO:s rapporter och beslut för att förebygga fel och brister och förbättra patientsäkerheten. Johan Blomgren, tillsynstandläkare på IVO, lyfte att viktiga lärdomar inte sprids i den omfattning de borde.

– IVO:s rapporter och beslut kan vara värdefulla bidrag till verksamhetsutvecklingen, sade han och påminde om den årliga rapporten Vad har IVO sett.

*En retinerad tand är en tand som inte har brutit fram så som det var meningen att den skulle göra.

 

Senast uppdaterad 2019-12-13