Anmälan av leverantörer för samhällsviktiga tjänster

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet.

Informationssäkerhet - att anmäla leverantör av samhällsviktig tjänst

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet.

Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster (MSBFS 2018:7). Den underlättar identifieringen av leverantörer av samhällsviktiga tjänster i Sverige och arbetet med planering och genomförande av tillsyn. 

Det är den vårdgivare som levererar tjänsten som anmäler sig.


Undersök om din organisation är leverantör av samhällsviktiga tjänster

Stöd för att undersöka om din organisation är en leverantör av samhällsviktiga tjänster får du av MSB i form av föreskrifter med tillhörande vägledning. Där kan du också läsa mer om kraven på anmälan och identifiering.

Läs mer på MSB:s webbplats om kraven i föreskrifterna om anmälan och identifiering.