Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller motsvarande i en kommun är skyldig att rapportera till IVO om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader.

Om ett beslut inte verkställs inom tre månader

Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

 

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.