Ändring av rapportör

Kommuner som är anslutna till Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) e-tjänst kan på egen hand lägga till rapportörer och ändra uppgifter om registrerade rapportörer.