Ändring av rapportör

Kommuner som är anslutna till Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) e-tjänst kan på egen hand lägga till rapportörer och ändra uppgifter om registrerade rapportörer. 

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till IVO. Förvaltningar som har anslutit sig till e-tjänsten kan själva registrera nya rapportörer och ändra uppgifter om registrerade rapportörer. Tillägg och ändringar görs av förvaltningens huvudrapportör, som utses av kommunen.

Registrering av nya rapportörer och ändringar av uppgifter om rapportörer kan göras när som helst i e-tjänsten. Ändringar visas dagen efter genomförda ändringar.

Förvaltningar som vill ansluta sig till e-tjänsten kan fylla i blankett för anslutning till e-tjänst för anmälan av ej verkställda beslut.


Lathund för tillägg, ändring eller avanmälan av rapportör

  1. Logga in på e-tjänst för rapportör med din e-legitimation (BankID, Telia, SITHS).
  2. Läs anvisningar. För ytterligare information klicka på Hjälp längst upp till höger, återgå sedan genom att klicka på Formulär längst upp till vänster.
  3. Välj förvaltning i dropplistan om du är registrerad rapportör för flera förvaltningar. Klicka på Nästa längst ner till höger.
  4. Välj om det är ny rapportör, uppdatering eller avanmälan av befintlig.
  5. Fyll i eller ändra uppgifter för ny rapportör.
  6. Om det är ändring av uppgifter välj rapportör i dropplisten och ändra uppgifter.
  7. Kontrollera att uppgifterna i formuläret är korrekta. Godkänn uppgifterna om de stämmer, återgå annars för att ändra.
  8. Sänd formuläret till IVO. Skriv eventuellt ut och spara vid behov.