E-tjänst

Rapportering via e-tjänst gör det enklare för kommunen att rapportera ej verkställda beslut till IVO. Här finns information om systemkrav och hur du ansluter dig till e-tjänsten.

Behörighet till e-tjänst

För att kunna rapportera via e-tjänst krävs att kommunen har anslutit sig till tjänsten. Kommunen anmäler till IVO vem eller vilka som ska rapportera och vem som ska utses till huvudrapportör. Anmälan görs i blanketten "Ej verkställda huvudrapportör". Blanketten finns i högermenyn.

Varje rapportör behöver e-legitimation (BankID, Telia eller SITHS*) och en klientprogramvara med ett säkerhetsprogram.

*) SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kortet kan bland annat användas till säker inloggning i olika IT-system, som e-legitimation för både personliga och företagsspecifika ändamål och för inpasseringskontroll. 

 

Systemkrav

 • Någon av de två senaste versionerna av webbläsare Internet Explorer, Firefox, Safari eller Google Chrome
 • Java Script
 • Klientprogramvara för e-legitimation
 • Pdf-läsare

 

Det finns flera fördelar med e-tjänsten:

 • Du kan rapportera direkt via datorn.
 • E-tjänsten innehåller anvisningar som ger stöd och varnar om du missar att fylla i en obligatorisk uppgift eller om du fyller i en uppgift på ett felaktigt sätt.
 • E-tjänsten har dynamiska fält som tillkommer beroende på vilka val du gör. På så sätt syns bara de fält som du behöver fylla i.
 • Dina rapporter mellanlagras på central server, vilket betyder att du kan återanvända formulären även om du byter dator på jobbet.

 

Ändring av rapportör

Kommuner som är anslutna till IVO:s e-tjänst kan på egen hand lägga till rapportörer och ändra uppgifter om registrerade rapportörer. Tillägg och ändringar görs av kommunens huvudrapportör.

Registrering av nya rapportörer och ändringar av uppgifter om rapportörer kan göras när som helst i e-tjänsten. Ändringar visas dagen efter genomförda ändringar.

 

Lathund för tillägg, ändring eller avanmälan av rapportör

 1. Logga in på e-tjänst för rapportör med din e-legitimation (BankID, Telia, SITHS).
 2. Läs anvisningar. För ytterligare information klicka på Hjälp längst upp till höger, återgå sedan genom att klicka på Formulär längst upp till vänster.
 3. Välj förvaltning i dropplistan, om du är registrerad rapportör för flera förvaltningar. Klicka på Nästa längst ner till höger.
 4. Välj om det är ny rapportör, uppdatering eller avanmälan av befintlig.
 5. Fyll i eller ändra uppgifter för ny rapportör.
 6. Om det är ändring av uppgifter välj rapportör i dropplistan och ändra uppgifter.
 7. Kontrollera att uppgifterna i formuläret är korrekta. Godkänn uppgifterna om de stämmer, återgå annars för att ändra.
 8. Sänd formuläret till IVO. Skriv ut och spara vid behov.