Felsökning

Här är svar på de vanligaste problemen som uppstår kring e-tjänsten. Om problemet kvarstår vänd dig till din IT-avdelning eller till IVO, se kontaktuppgifter här till höger.

Problem: Jag kan inte logga in med SITHS-kort.

Lösning: Välj Telia för inloggning, se bilder nedan.

 

Problem: Bank-id programmet saknas efter uppdatering av datorn eller vid ny dator.

Lösning: Installera bank-id program. Installationen hanteras av den egna kommunens IT-avdelning.

 

Problem: Jag kan inte komma åt det jag behöver.

Lösning: Du kan vara registrerad på fel förvaltning. Huvudrapportören kan uppdatera uppgifterna, vänd dig annars till kontaktperson på IVO.

 

Inloggning med SITHs kort

 

1. Välj Telia.

 

 

 

 

2. Även i nästa steg välj Telia. Fyll i den kod som rapportören fått till sitt SITHS-kort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du väljer annat än Telia så kommer följande meddelande upp ”behörighet saknas”.