Så här behandlar IVO huvudrapportörens personuppgifter