Lathundar och instruktionsfilmer för rapportering

Här finns tre instruktionsfilmer för hur rapporteringar görs i den nya versionen av e-tjänsten.