Lathundar för rapportering

Ny individrapport via e-tjänst

 1. Logga in på e-tjänst för individrapport med din e-legitimation (BankID, Telia, SITHS).
 2. Läs anvisningar. För ytterligare information klicka på Hjälp längst upp till höger, återgå sedan genom att klicka på Formulär längst upp till vänster.
 3. Välj förvaltning i dropplistan, om du är registrerad rapportör för flera förvaltningar. Klicka på Nästa längst ner till höger.
 4. Fyll i Rapportuppgifter och Uppgifter om individen. Klicka på Nästa.
 5. Fyll i Uppgifter om beslutet. Klicka på Nästa.
 6. Kontrollera att uppgifterna i formuläret är korrekta. Godkänn uppgifterna om de stämmer, återgå annars för att ändra.
 7. Sänd formuläret till IVO. Skriv ut och spara vid behov.

Obs! Det inskickade formuläret lagras på en server hos IVO vilket betyder att du kan återanvända formuläret vid nästa rapportering utan att det sparats lokalt.

 

Återanvändning av sparad individrapport

 1. Logga in på e-tjänst för individrapport med din e-legitimation (BankID, Telia, SITHS).
 2. Läs anvisningar. För ytterligare information klicka på Hjälp längst upp till höger, återgå sedan genom att klicka på Formulär längst upp till vänster.
 3. Välj förvaltning i dropplistan, om du är registrerad rapportör för flera förvaltningar. Klicka på Nästa längst ner till höger.
 4. I fältet individrapport mitt på sidan finns dropplista med förvaltning och personnummer att välja på.
 5. Fyll i Uppgifter om beslutet. Klicka på Nästa.
 6. Kontrollera att uppgifterna i formuläret är korrekta. Godkänn uppgifterna om de stämmer, återgå annars för att ändra.
 7. Sänd formuläret till IVO. Skriv ut och spara vid behov.

Obs! Det inskickade formuläret lagras på en server hos IVO vilket betyder att du kan återanvända formuläret vid nästa rapportering utan att det sparats lokalt.


Ämne