Individrapport

Kommunen ska en gång per kvartal anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I individrapporten anmäls nya ärenden och ärenden som avslutats. 

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anmäla ej verkställda beslut till IVO. I en individrapport ska kommunen anmäla nya ärenden och ärenden som efter ytterligare ett kvartal fortfarande inte är verkställda, till dess att de har verkställts. När ett tidigare rapporterat ärende har verkställts ska även det anmälas.

Rapporterna ska sändas till IVO en gång per kvartal och följa bestämda rapporteringsperioder. Avslutande rapportering kan göras när som helst under kvartalet när ett beslut har verkställts.


Om rapportering via e-tjänst

Kommuner som är anslutna till e-tjänsten för anmälan av ej verkställda beslut kan rapportera direkt via datorn. E-tjänsten innehåller anvisningar som ger stöd och varnar om du missar att fylla i en obligatorisk uppgift eller om du fyller i en uppgift på ett felaktigt sätt.Förvaltningar som vill ansluta sig till e-tjänsten kan fylla i blanketten Huvudrapportör för anslutning till e-tjänst för anmälan av ej verkställda beslut.


Lathund för ny individrapport via e-tjänst

 1. Logga in på e-tjänst för individrapport med din e-legitimation (BankID, Telia, SITHS).
 2. Läs anvisningar. För ytterligare information klicka på Hjälp längst upp till höger, återgå sedan genom att klicka på Formulär längst upp till vänster.
 3. Välj förvaltning i dropplistan om du är registrerad rapportör för flera förvaltningar. Klicka på Nästa längst ner till höger.
 4. Fyll i Rapportuppgifter och Uppgifter om individen. Klicka på Nästa.
 5. Fyll i Uppgifter om beslutet. Klicka på Nästa.
 6. Kontrollera att uppgifterna i formuläret är korrekta. Godkänn uppgifterna om de stämmer, återgå annars för att ändra.
 7. Sänd formuläret till IVO. Skriv eventuellt ut.
 8. Obs! Det inskickade formuläret lagras på en server hos IVO vilket betyder att du kan återanvända formuläret vid nästa rapportering utan att det sparats lokalt.

 

Lathund för återanvändning av sparad individrapport

 1. Logga in på e-tjänst för individrapport med din e-legitimation (BankID, Telia, SITHS).
 2. Läs anvisningar. För ytterligare information klicka på Hjälp längst upp till höger, återgå sedan genom att klicka på Formulär längst upp till vänster.
 3. Välj förvaltning i dropplistan om du är registrerad rapportör för flera förvaltningar. Klicka på Nästa längst ner till höger.
 4. I fältet individrapport mitt på sidan finns dropplista med förvaltning och personnummer att välja på.
 5. Fyll i Uppgifter om beslutet. Klicka på Nästa.
 6. Kontrollera att uppgifterna i formuläret är korrekta. Godkänn uppgifterna om de stämmer, återgå annars för att ändra.
 7. Sänd formuläret till IVO. Skriv eventuellt ut.
 8. Obs! Det inskickade formuläret lagras på en server hos IVO vilket betyder att du kan återanvända formuläret vid nästa rapportering utan att det sparats lokalt.