Individrapport

Kommunen ska en gång per kvartal anmäla ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I individrapporten anmäls nya ärenden och ärenden som avslutats.