Rapportering

Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS inte har verkställts tre månader efter beslut.

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

 

Varje kvartal ska nämnden skicka in:

  • en individrapport för varje gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader.
  • en individrapport för varje avbruten verkställighet som inte verkställts på nytt inom tre månader.

                                              

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts.

 

Rapportering görs via e-tjänst eller pappersblankett, länkar till dessa finns i högermarginalen.

 

Rapporteringsperioder

En gång per kvartal ska nämnden rapportera ej verkställda beslut och avbrott till IVO. Varje kvartal har en rapporteringsperiod på cirka en månad.

 

Rapporteringsperioder för 2019 är:

  • 1–30 april 2019 (för första kvartalet)
  • 1 juli–31 augusti 2019 (för andra kvartalet)
  • 1–31 oktober 2019 (för tredje kvartalet)
  • 1–31 januari 2020 (för fjärde kvartalet)

Årshjulr för rapportering av ej verkställda beslut

Rapportering om verkställighet kan göras oberoende av rapporteringsperioderna. Detsamma gäller ärenden som har avslutats av andra anledningar

 

Obs! Vid rapportering via e-tjänst måste rapportören skicka in rapport om verkställighet eller avslut för att inrapporterat beslut ska försvinna ur systemet.