Rapportering

Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS inte har verkställts tre månader efter beslut.

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

 

Varje kvartal ska nämnden skicka in:

  • en individrapport för varje gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader.
  • en individrapport för varje avbruten verkställighet som inte verkställts på nytt inom tre månader.
  • en kvartalsrapport där nämnden fyller i om de har, eller inte har, några ej verkställda beslut för den aktuella perioden.

                                              

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts.

 

Rapportering görs via e-tjänst eller pappersblankett, länkar till dessa finns i högermarginalen.

 

Rapporteringsperioder

En gång per kvartal ska nämnden rapportera ej verkställda beslut och avbrott till IVO. Varje kvartal har en rapporteringsperiod på ca en månad.

 

Rapporteringsperioder för 2017 är:

  • 15 mars – 15 april 2017 (för första kvartalet)
  • 15 juni – 31 juli 2017 (för andra kvartalet)
  • 15 september – 15 oktober 2017 (för tredje kvartalet)
  • 15 december 2017 – 15 januari 2018 (för fjärde kvartalet)

 

Rapportering om verkställighet kan göras oberoende av rapporteringsperioderna. Detsamma gäller ärenden som har avslutats av andra anledningar

 

Obs! Vid rapportering via e-tjänst måste rapportören skicka in rapport om verkställighet eller avslut för att inrapporterat beslut ska försvinna ur systemet.