Andra organisationer

 • Filmer på olika språk för ensamkommande barn på HVB
  Socialstyrelsens filmer på olika språk för ensamkommande barn på HVB.
 • Filmer på olika språk för ensamkommande barn i familjehem
  Socialstyrelsens filmer på olika språk för ensamkommande barn i familjehem.
 • Koll på soc
  Koll på soc är en sida med information om socialtjänsten, soc, för barn och unga. Där kan du läsa om vad soc gör och på vilket sätt de kan hjälpa och stötta.
 • Jag vill veta
  Jag vill veta är en sida där du kan läsa mer om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp.
 • Barnombudsmannen
  Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.
 • BRIS - Barnens rätt i samhället
  BRIS arbetar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter. Här kan du ringa, mejla eller chatta med en kurator på Bris, skriva med jämnåriga i forum eller bara läsa om viktiga ämnen.
 • Rädda barnens stödlinje/Save the Children Helpline
  Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Rädda barnen har en hjälptelefon och stödlinje för ensamkommande barn och unga.
 • Maskrosbarn
  Maskrosbarn finns till för dig som har en förälder som dricker för mycket, tar droger eller mår psykisk dåligt.
 • Dagsattprataom
  Dagsattprataom är en sida som vill öka kunskapen om sexuella övergrepp mot barn. Målet är att barn ska få bättre skydd mot sexuella övergrepp och att fler utsatta barn ska berätta och få hjälp.
 • Hbtq-personers rättigheter i Sverige, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  Den här sidan är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. Här finns information på olika språk.
 • 1177
 • 1177:s barnsidor
  På 1177 vårdguiden kan du få tips på vart du kan vända dig om du mår psykiskt dåligt och vill komma i kontakt med någon inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.
 • UMO
  UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.
 • Kärleken är fri
  Kärleken är fri är en webbplats som har information om rättigheter för dig som är barn eller ungdom.
 • Nationellt kompetensteam
  Här kan du läsa mer om hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Ungas psykiska ohälsa
  På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats kan du bland annat se fyra kortfilmer av och med unga om psykisk ohälsa.
 • SOS-alarm 112
  112 är det telefonnummer du ska ringa när du behöver akut hjälp.
 • Statens institutionsstyrelse
  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.