Kontakta oss och berätta

Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård kan vända dig till IVO:s Barn- och ungdomslinje om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.

Du har rätt att vara anonym när du kontaktar IVO, säg  i så fall inte ditt namn . Men om du till exempel vill ha hjälp med att rätta till något som är dåligt måste vi veta vilken verksamhet det handlar om.