Du som är vårdnadshavare till ett placerat barn

Du som har ett barn i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende har vissa rättigheter, men också skyldigheter. Här får du information om vad som gäller.