Frågor och svar om allmän handling

Här får du som är barn eller ungdom svar på frågor om allmän handling.

Vad är en allmän handling?

Det du berättar eller skickar in till IVO blir allmän handling. Det betyder att den informationen du ger oss kan komma att lämnas ut till andra som frågar efter den.

Kan vem som helst fråga IVO efter en allmän handling?

Ja, vem som helst, t. ex. journalister, personal inom vården eller socialtjänsten och andra personer kan fråga efter information som vi förvarar.

Hur använder IVO mina uppgifter som jag skickar in?

IVO får bara använda dina uppgifter om det behövs, t.ex. när vi svarar på dina frågor eller om vi ska granska sjukvården, ett boende eller socialtjänsten. IVO kan behöva prata med den verksamhet som du lämnar tips om eller klagar på, om IVO väljer att göra en utredning.

Kan IVO lämna ut mitt  namn?

Ja, men inte alltid. Varje tips och klagomål som IVO får in hanteras efter vissa lagar och regler som IVO måste följa. Om du vill vara säker på att ingen ska få reda på att du lämnat uppgifterna ska du inte skicka med ditt namn eller dina kontaktuppgifter.