Information om SITHS

Vissa användare kan uppleva problem med inloggning via SITHS-kort för våra e-tjänster. IVO:s e-tjänster har inte stöd för Tele-id via SITHS-kort. Mobilt BankID fungerar för samtliga tjänster.

Det är viktigt att när du loggar in, alternativ signerar din e-tjänst inte väljer Telia-legitimation som certifikat för SITHS-inloggning, då våra e-tjänster inte stödjer denna inloggningsmetod.

Ej verkställda beslut (EVB)

För att kunna använda e-tjänsten för ej verkställda beslut behöver du säkerställa att du har det senaste certifikatet e-id. Om du inte har det, behöver du kontakta administratören i din kommun som kan ge dig råd.

Du kan även använda Mobilt BankID för att legitimera dig.

Att välja certifikat

När man uppdaterat sitt certifikat för SITHS-kort till e-id, behöver man göra ett aktivt val för att välja e-id certifikatet vid inloggning för e-tjänsten Ej verkställda beslut.

Gör så här:

  1. När du valt SITHS som inloggningsmetod så får du upp en dialogruta där det står "Legitimering - välj ditt SITHS-certifikat i nästa dialogruta".
  2. I steget efter väljer du "Fler alternativ" som återfinns längst ned till vänster i dialogrutan.
  3. Nu visas dina övriga certifikat. Välj det nya e-id (viktigt att certifikatet visar ditt personnummer - och inte är Telia-id)

lex Maria och lex Sarah

Om du vill anmäla en vårdskada eller ett missförhållanden via våra e-tjänster för lex Maria och lex Sarah, kan du antingen välja certifikatet för HSA-id (HCC certifikat) eller det nya e-id.

Du kan även använda Mobilt BankID för att legitimera dig.