Information om SITHS

Vissa användare kan uppleva problem med inloggning via SITHS-kort för våra e-tjänster. IVO:s e-tjänster har inte stöd för Tele-id via SITHS-kort. Mobilt BankID fungerar för samtliga tjänster.