Att tänka på innan du påbörjar din ansökan

För att göra din ansökan behöver du ha vissa dokument tillgängliga. Du kan inte spara en påbörjad ansökan för att avsluta den vid ett senare tillfälle. Därför är det viktigt att du har alla dokument till hands innan du påbörjar din ansökan.

Vilka dokument som krävs varierar beroende på vad du ansöker om. Nedan kan du se vilka dokument som krävs för olika ansökningar.

Nyansökan 

 • Aktuellt registreringsbevis som inte är äldre än 3 månader, i förekommande fall behövs även registreringsbevis för moderbolag
 • Bolagsordning/föreningsstadgar/stiftelseurkund (beroende på om du ansöker för ett bolag, förening eller stiftelse)
 • Bolagstämmoprotokoll eller annan handling som visar vem eller vilka som äger bolaget, i förekommande fall även för moderbolag
 • Årsredovisning eller motsvarande för de senaste tre åren, i förekommande fall även för moderbolag
 • Handlingar som styrker föreståndarens kompetens, exempelvis examensbevis och tjänstgöringsintyg
 • Handlingar som styrker sökandens insikt, exempelvis examensbevis och tjänstgöringsintyg
 • Ritningar över verksamhetens lokaler (för verksamheter som bedrivs i fasta lokaler). Ritningarna ska vara tydliga, skalenliga och aktuella och rummens storlek och tänkt användningsområde ska framgå.

Om ansökan gäller en nystartad aktör behövs även:

 • Resultatbudget för ett år
 • Likviditetsbudget per månad för ett år
 • Underlag som visar hur ni beräknat intäkter och kostnader.

Ansökan om byte av föreståndare/verksamhetsansvarig

 • Aktuellt registreringsbevis som inte är äldre än 3 månader
 • Handlingar som styrker föreståndarens kompetens, exempelvis examensbevis och tjänstgöringsintyg.

Ansökan om byte av verksamhetslokal

 • Aktuellt registreringsbevis som inte är äldre än 3 månader
 • Ritningar över verksamhetens lokaler. Ritningarna ska vara tydliga, skalenliga och aktuella och rummens storlek och tänkt användningsområde ska framgå.

Ansökan om ändrat platsantal

 • Aktuellt registreringsbevis som inte är äldre än 3 månader
 • Ritningar över verksamhetens lokaler. Ritningarna ska vara tydliga, skalenliga och aktuella och rummens storlek och tänkt användningsområde ska framgå (vid utökning av platsantalet).

Ansökan om ändrad målgrupp

 • Aktuellt registreringsbevis som inte är äldre än 3 månader.