Tillståndsprövnings e-tjänst

Här loggar du som företrädare in till tillståndsprövnings e-tjänst. Inne i e-tjänsten kan du se din organisations alla pågående tillståndsärenden och göra en ny ansökan för tillståndsprövning inom SoL och LSS.

Så här fungerar tillståndsprövningens e-tjänst

Du kan använda vår e-tjänst för att göra en ansökan gällande tillståndspliktiga verksamheter inom SoL och LSS. För att göra detta krävs att du först är registrerad i företrädarregistret.

 

Fullmaktshavaren behöver ha ett giltigt BankID för att kunna använda e-tjänsten för tillståndsprövning och får då tillgång till e-tjänsten.

 

I dagsläget är det inte möjligt att komplettera ansökan via e-tjänsten. Eventuella kompletteringar till ansökan skickas till registrator.tillstand@ivo.se.