HVB för ensamkommande

Här finns information och blankett för HVB-verksamhet som avser ge omvårdnad, stöd och fostran, för ensamkommande barn. Observera att blanketten och informationen på den här sidan endast gäller denna typ av tillstånd.

Vill du ansöka om tillstånd för andra verksamhetsformer av HVB kan du läsa mer om det här.

Om du idag har tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn och inte bedriver/erbjuder behandling i verksamheten, men istället vill bedriva HVB för en målgrupp som har någon form av behandlingsbehov som ska behandlas i verksamheten, ska du ansöka om ett nytt tillstånd.

 

Det är endast verksamheter som drivs i enskild regi eller på entreprenad som behöver tillstånd. Kommuner och landsting behöver inte tillstånd, men är skyldiga att anmäla verksamheten till IVO:s register.

 

Tänk på detta innan ni söker tillstånd

Den formella kompetensen och erfarenheterna hos föreståndaren är avgörande för om en ansökan beviljas eller inte. Läs särskilt igenom dokumenten om krav på utbildning och erfarenhet för föreståndare/
lokaler/bemanning,  innan du ansöker om tillstånd.

 1. Läs igenom våra anvisningar innan du börjar fylla i blanketten. Har verksamheten förutsättningar att drivas med god kvalitet och säkerhet?  I anvisningarna hittar du även förklaringar till varför IVO behöver dessa uppgifter. 
 2. Spara ned blanketten på din dator.
 3. Skriv sedan ut anvisningarna och kontrollera att du följer dem samtidigt som du fyller i blanketten.
 4. Skriv ut blanketten och kontrollera att alla fält i blanketten är ifyllda och att du har bifogat alla handlingar enligt checklistan.
 5. Skriv under ansökan och skicka in den efter att du gjort ovanstående kontroll.

 

Obs! Om vi saknar information i din ansökan kommer det att ta längre tid för oss att handlägga din ansökan

 

 • Frågor och svar 

  För dig som inte har förkunskaper om vad IVO har för uppdrag samt lite om regleringen kring verksamheter för barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

 • Bestämmelser och regelverk 

  Här finns bestämmelser och regelverk för HVB-verksamhet som avser ge omvårdnad, stöd och fostran, för ensamkommande barn.

Anmälan kommunal verksamhet

Kommuner som ska bedriva verksamheten i egen regi behöver inte söka tillstånd men ska anmäla verksamheten till IVO innan den startas. Även ändringar ska anmälas. Verksamheter som bedrivs genom entreprenadavtal med kommunen behöver tillstånd från IVO innan de kan startas.

Anmälan av offentligt driven verksamhet >

Ämne