Stödboende

Stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16- 20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende.

Läs gärna Socialstyrelsens Meddelandeblad om placeringsformen Stödboende. Följ länken > 

 

Stödboende kan bestå av ett visst antal lägenheter och/eller en sammanhållen lokal. 

 

Under Allmänt om tillstånd enligt SoL och LSS hittar du generell information om Tillståndsprövning, Handläggning samt Föreståndare/ verksamhetsansvarig. 

 

Tänk på detta innan ni söker tillstånd

Den formella kompetensen och erfarenheterna hos föreståndaren är avgörande för om en ansökan beviljas eller inte. Läs särskilt igenom dokumenten om krav på utbildning och erfarenhet för föreståndare
innan du ansöker om tillstånd.

 1. Läs igenom våra anvisningar innan du börjar fylla i blanketten. Har verksamheten förutsättningar att drivas med god kvalitet och säkerhet?  I anvisningarna hittar du även förklaringar till varför IVO behöver dessa uppgifter. 
 2. Spara ned blanketten på din dator.
 3. Skriv sedan ut anvisningarna och kontrollera att du följer dem samtidigt som du fyller i blanketten.
 4. Skriv ut blanketten och kontrollera att alla fält i blanketten är ifyllda och att du har bifogat alla handlingar enligt checklistan.
 5. Skriv under ansökan och skicka in den efter att du gjort ovanstående kontroll.

 

Obs! Om vi saknar information i din ansökan kommer det att ta längre tid för oss att handlägga din ansökan

 

 • Frågor och svar 

  För dig som inte har förkunskaper om vad IVO har för uppdrag samt lite om regleringen kring verksamheter för barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

 • Bestämmelser och regelverk 

  Här finns bestämmelser och regelverk för HVB-verksamhet som avser ge omvårdnad, stöd och fostran, för ensamkommande barn.

 

 

Ämne